Wyceń usługę

Modele rozliczenia z agencją

Wróć do wpisów
Kategoria: Strony www
30 września, 2018

Modele rozliczeń Fixed Price vs Time and Material

Na rynku projektantów stron, sklepów i aplikacji przyjęły się dwa główne modele rozliczeń za wykonane projekty. Warto poznać wady i zalety każdego z nich i wybrać ten, który najlepiej pasuje do charakterystyki naszego przedsięwzięcia.

Fixed price

– jest to stała cena za realizację projektu, niezmienna w czasie, bez aneksowania umów. Płaci się ustaloną z góry stawkę za wykonanie projektu zgodnie z uzgodnioną specyfikacją (często też taka specyfikacja jest płatna i rozliczona w cenie projektu).

Zalety

 1. Pewność stałości ceny, możliwość precyzyjnego zaplanowania budżetu
 2. Przeniesienie ryzyka projektowego w całości na agencję
 3. Przewidywalny harmonogram prac
 4. Jasny, sprecyzowany przed rozpoczęciem prac cel/specyfikacja

Wady

 1. Płacisz nie tylko za realny czas realizacji zlecenia, ale również za ryzyko które ponosi agencja. Cena wyliczona jest tak, by zabezpieczyć się przed ewentualnymi komplikacjami.
 2. Zmiany w trakcie projektu są kłopotliwe, wymagają aneksowania umów i zmian w specyfikacji
 3. Realizację poprzedzają szczegółowe analizy i stworzenie specyfikacji technicznej stanowiących podstawę ceny

Dla kogo model fixed price?

 1. Potrafisz precyzyjnie określić wymagania projektowe
 2. Masz określony, nieprzekraczalny budżet i zakres prac musi się w nim zmieścić
 3. Budujesz projekt od zera z wybraną agencją

Time and Material

– to model rozliczenia godzinowego za wykonane prace. Godziny naliczane są przez każdego członka zespołu, gdy zajmuje się projektem. Na zakończenie prac lub okresu rozliczeniowego (np. miesiąca kalendarzowego) otrzymujesz wykaz zrealizowanych zadań i wykorzystanych godzin.

Zalety

 1. Elastyczność – kierunek i zakres prac można zmieniać niemalże dowolnie w czasie projektu
 2. Prace można podjąć niejako “z biegu”
 3. Prace mogą zostać rozpoczęte dla projektów o zakresie niemożliwym do określenia z góry (np. usunięcie wirusa ze strony, modyfikacje istniejących stron itp.)
 4. Nie potrzeba spisywać precyzyjnych wytycznych

Wady

 1. Niepewność końcowych kosztów realizacji
 2. Ryzyko zawyżonego ryzyka godzin, gdy nie jest się pewnym wybranej agencji

Dla kogo model time and material?

Przede wszystkim w sytuacjach, w której rezultat prac nie jest jest całkowicie ukształtowany lub zadanie nie jest możliwe do oszacowania pod kątem czasochłonności (np. naprawy i modyfikacje witryn). Wtedy gdy chcesz mieć elastyczność w zakresie zleconych prac oraz modyfikacji celów. W zadaniach stałych, np. godzinowa obsługa sklepu internetowego.

Michał Zarzycki
Michał Zarzycki
Specjalista ds. sprzedaży stron www. W handlu obecny odkąd pamięta. Zawsze doradzi najlepsze rozwiązanie i zaplanuje optymalną strategię działań.
Komentarze