Wyceń usługę

Kompleksowa analityka internetowa – optymalizacja konwersji poprzez analizę danych oraz testy z użytkownikami

Wyobraź sobie, że podejmujesz decyzje biznesowe opierając je na faktach, a nie na opiniach. Wyobraź sobie jaki potencjał tkwi w działaniu napędzanym precyzyjnymi informacjami pozyskanymi bezpośrednio od potencjalnych klientów – użytkowników Twojej witryny bądź sklepu.

Każda ekspercka wiedza, nawet oparta na dużym doświadczeniu, zawsze pozostaje jedynie subiektywną opinią. Jest jedynie założeniem, które może, ale nie musi sprawdzić się w praktyce. Czerpanie z doświadczeń specjalistów jest podstawową strategią i sprawdza się w wielu przypadkach, szczególnie na początku rozwijania biznesu. Z czasem jednak przestaje być wystarczające. Wtedy do gry wchodzi działanie w oparciu o analizę szczegółowych danych.

Analityka internetowa to proces dzielący się na dwie części:

 • Analityka ilościowa – odpowiada na pytanie „co się dzieje na Twojej stronie?”
 • Analityka jakościowa – odpowiada na pytanie „dlaczego coś się dzieje na Twojej stronie?” i znajduje swoje poparcie w danych ilościowych.

Jeśli chcesz podnieść konwersję w swoim serwisie, łatwo mierzyć osiągane cele, zrozumieć swoich użytkowników i podejmować świadome decyzje biznesowe w oparciu o dane – skontaktuj się z nami i sprawdź co możemy dla Ciebie zrobić.

Konfiguracja narzędzi analitycznych

Pierwszym krokiem do analizy danych jest stworzenie solidnych fundamentów. Podczas warsztatów projektowych wyznaczone zostaną cele Twojego sklepu/strony internetowej i ścieżki dochodzenia do nich, persony (reprezentacje) użytkowników serwisu,  a także wybrane zostaną narzędzia i metody badawcze. Poznamy realia Twojego biznesu i wypracujemy plan pozyskiwania i agregacji danych ilościowych.

Następnie skonfigurujemy wybrane narzędzia, takie jak Google Analytics, Woopra, Inspectlet, HotJarc czy Keyword Hero.

Co zyskasz:

 • skonfigurowane narzędzia badawcze i uporządkowane dane,
 • możliwość śledzenia drogi użytkowników w witrynie,
 • jasno określone i mierzalne cele,
 • punkt wyjścia do dalszych pogłębionych badań i eksperymentów,
 • dokumentację konfiguracji,
 • szkolenie z obsługi narzędzi dla zespołu.

Analiza danych ilościowych. Odpowiedź na pytanie "co się dzieje"?

Mając solidny fundament w postaci prawidłowo zbieranych i agregowanych danych, możemy rozpocząć analizę danych ilościowych w poszukiwaniu potencjalnych problemów, zachowań i sposobu interakcji użytkowników z serwisem. Zidentyfikujemy najważniejsze ścieżki i uzyskamy informację co się dzieje w witrynie, kiedy i gdzie.

Za pomocą wygodnych raportów pokażemy Ci jak z łatwością analizować realizację celów, zwroty z inwestycji w kampanie reklamowe lub skuteczność modyfikacji i określonych działań.

Razem zaprojektujemy i wdrożmy testy nowych rozwiązań (np. testy A/B z użyciem Google Optimize). Przeanalizujemy ścieżki użytkowników, istotne miejsca w serwisie pod kątem określonych konwersji oraz zidentyfikujemy potencjalne problemy.

Co zyskasz:

 • sprawdzone w praktyce poprzez testy zmiany zmierzające do zwiększenia konwersji,
 • potwierdzone badaniami modernizacje serwisu,
 • wygodne w użyciu raporty wraz z komentarzem,
 • ekspercką analizę danych,
 • zweryfikowane hipotezy w oparciu o dane ilościowe.

Badania z udziałem użytkowników. Odpowiedź na pytanie "dlaczego to się dzieje?"

Ten etap prac opiera się na jakościowych metodach badawczych z udziałem użytkowników, tj. śledzeniu ich zachowań, problemów oraz interakcji pracując na żywo z wybraną grupą reprezentatywną. Dzięki temu mamy możliwość poznania sposobu wyszukiwania informacji w serwisie, opinii, problemów i emocji użytkowników korzystających ze strony/sklepu internetowego na Twoich oczach.

Uzyskasz wiedzę o użytkownikach, która pozwoli Ci zrozumieć ich zachowania i motywacje, a następnie przekuć tę wiedzę na zwiększenie zadowolenia z obcowania z serwisem, a co za tym idzie osiągnięcie większej konwersji i zysku.

Co zyskasz:

 • wyniki kompleksowych badań potencjalnym klientem Twojej firmy,
 • potwierdzone badaniami ulepszenia serwisu,
 • zwiększoną konwersję i zyski,
 • wgląd w działania użytkowników i potwierdzenie wcześniej stawianych hipotez.

Poznaj wybrane narzędzia i metody badawcze

Badania scenariuszowe

Badania z użytkownikami polegające na nagrywaniu sesji oraz reakcji i komentarzy osoby badanej podczas interakcji ze stroną.  Użytkownik wykonuje wskazane zadania (np. polegające na odszukaniu określonej informacji, zakupu produktu, przesłania aplikacji na ofertę pracy), a wszystkie jego ruchy, kroki i zachowania zostają nagrane. W trakcie badania lub po nim przeprowadzany jest pogłębiony wywiad.

Badania komparatywne

Badanie polegające na porównaniu strony badanej ze stronami konkurencji i poznaniu opinii użytkowników na ich temat. Pozwala poznać mocne i słabe strony badanego serwisu oraz rozwiązania konkurencyjne i ich ocenę przez użytkowników.

Kwestionariusz Satysfakcji (UEQ)

Kwestionariusz mierzący poziom satysfakcji interakcji z serwisem. Służy jako uniwersalny miernik KPI (kluczowych wskaźników)

Technologie analityczne
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo