Wyceń usługę

Kompleksowa analityka internetowa – optymalizacja konwersji poprzez analizę danych oraz testy z użytkownikami

Wyobraź sobie, że podejmujesz decyzje biznesowe, opierając je na faktach, a nie na opiniach. Wyobraź sobie jaki potencjał tkwi w działaniu napędzanym precyzyjnymi informacjami pozyskanymi bezpośrednio od potencjalnych klientów – użytkowników Twojej witryny bądź sklepu.

Każda ekspercka wiedza, nawet oparta na dużym doświadczeniu, zawsze pozostaje jedynie subiektywną opinią. Jest jedynie założeniem, które może, ale nie musi sprawdzić się w praktyce. Czerpanie z doświadczeń specjalistów jest podstawową strategią i sprawdza się w wielu przypadkach, szczególnie na początku rozwijania biznesu. Z czasem jednak przestaje być wystarczające. Wtedy do gry wchodzi działanie na podstawie analizy szczegółowych danych.

Konfiguracja narzędzi analitycznych

Pierwszym krokiem do analizy danych jest stworzenie solidnych fundamentów. Podczas warsztatów projektowych wyznaczone zostaną cele Twojego sklepu/strony internetowej i ścieżki dochodzenia do nich, persony (reprezentacje) użytkowników serwisu,  a także wybrane zostaną narzędzia i metody badawcze. Poznamy realia Twojego biznesu i wypracujemy plan pozyskiwania i agregacji danych ilościowych.

Co zyskasz:

 • skonfigurowane narzędzia badawcze i uporządkowane dane,
 • możliwość śledzenia drogi użytkowników w witrynie,
 • jasno określone i mierzalne cele,
 • punkt wyjścia do dalszych pogłębionych badań i eksperymentów,
 • dokumentację konfiguracji,
 • szkolenie z obsługi narzędzi dla zespołu.

Analiza danych ilościowych. Odpowiedź na pytanie "co się dzieje"?

Mając solidny fundament w postaci prawidłowo zbieranych i agregowanych danych, możemy rozpocząć analizę danych ilościowych w poszukiwaniu potencjalnych problemów, zachowań i sposobu interakcji użytkowników z serwisem. Zidentyfikujemy najważniejsze ścieżki i uzyskamy informację co się dzieje w witrynie, kiedy i gdzie.

Za pomocą wygodnych raportów pokażemy Ci jak z łatwością analizować realizację celów, zwroty z inwestycji w kampanie reklamowe lub skuteczność modyfikacji i określonych działań.

Razem zaprojektujemy i wdrożmy testy nowych rozwiązań (np. testy A/B z użyciem Google Optimize). Przeanalizujemy ścieżki użytkowników, istotne miejsca w serwisie pod kątem określonych konwersji oraz zidentyfikujemy potencjalne problemy.

Co zyskasz:

 • sprawdzone w praktyce poprzez testy zmiany zmierzające do zwiększenia konwersji,
 • potwierdzone badaniami modernizacje serwisu,
 • wygodne w użyciu raporty wraz z komentarzem,
 • ekspercką analizę danych,
 • zweryfikowane hipotezy w oparciu o dane ilościowe.

Badania z udziałem użytkowników. Odpowiedź na pytanie "dlaczego to się dzieje?"

Ten etap prac opiera się na jakościowych metodach badawczych z udziałem użytkowników, tj. śledzeniu ich zachowań, problemów oraz interakcji pracując na żywo z wybraną grupą reprezentatywną. Dzięki temu mamy możliwość poznania sposobu wyszukiwania informacji w serwisie, opinii, problemów i emocji użytkowników korzystających ze strony/sklepu internetowego na Twoich oczach.

Uzyskasz wiedzę o użytkownikach, która pozwoli Ci zrozumieć ich zachowania i motywacje, a następnie przekuć tę wiedzę na zwiększenie zadowolenia z obcowania z serwisem, a co za tym idzie osiągnięcie większej konwersji i zysku.

Co zyskasz:

 • wyniki kompleksowych badań potencjalnym klientem Twojej firmy,
 • potwierdzone badaniami ulepszenia serwisu,
 • zwiększoną konwersję i zyski,
 • wgląd w działania użytkowników i potwierdzenie wcześniej stawianych hipotez.

Poznaj wybrane narzędzia i metody badawcze

Badania scenariuszowe

Badania z użytkownikami polegające na nagrywaniu sesji oraz reakcji i komentarzy osoby badanej podczas interakcji ze stroną.  Użytkownik wykonuje wskazane zadania (np. polegające na odszukaniu określonej informacji, zakupu produktu, przesłania aplikacji na ofertę pracy), a wszystkie jego ruchy, kroki i zachowania zostają nagrane. W trakcie badania lub po nim przeprowadzany jest pogłębiony wywiad.

Badania komparatywne

Badanie polegające na porównaniu strony badanej ze stronami konkurencji i poznaniu opinii użytkowników na ich temat. Pozwala poznać mocne i słabe strony badanego serwisu oraz rozwiązania konkurencyjne i ich ocenę przez użytkowników.

Kwestionariusz Satysfakcji (UEQ)

Kwestionariusz mierzący poziom satysfakcji interakcji z serwisem. Służy jako uniwersalny miernik KPI (kluczowych wskaźników)

Technologie analityczne
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo